Ліцензії

Компанія EAVEX CAPITAL діє на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:

1. Діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність:

серія АЕ № 286647 дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

2. Діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність:

серія АЕ № 286648, дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

3. Діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг:

серія АЕ № 286649, дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

4. Діяльність з торгівлі цінними паперами - діяльність з управління цінними паперами:

номер і дата прийняття рішення №1603 від 06.10.2015, термін дії необмежений

5. Депозитарна діяльність - депозитарна діяльність депозитарної установи:

серія АЕ № 286639, дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

6. Компанія також отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

№40 від 05.09.2008 року.