ЮРИДИЧНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ

Юридичні застереження

Текст, фотографії, графіки, відео-та аудіо матеріали, опубліковані на цьому веб-сайті Eavex Capital (далі – Сайт), є об’єктом авторських прав, прав на інтелектуальну власність і охороняються відповідно до законодавства України про захист авторських прав, прав на інтелектуальну власність та інших прав власності.

Eavex Capital не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, який настав внаслідок використання інформації з Сайту і будь-яких публікацій з Сайту, а також за достовірність інформації, що міститься в таких публікаціях. Користувачам рекомендується перевіряти будь-яку інформацію, перш ніж використовувати її. Інформація надається виключно для інформаційних цілей і не використовується в якості заміни професійного консультування з питань інвестування.

У разі, якщо користувач виходить із Сайту через посилання, що міститься на ньому, на іншу сторінку, зміст якої надано не Eavex Capital, користувач бере на себе всі пов’язані з цим ризики. Eavex Capital не підтверджує і не несе ніякої відповідальності за зміст або використання такого сайту. Посилання на інші веб-сайти розміщені виключно для зручності.

Eavex Capital не несе відповідальність за будь-які збитки, що виникли в результаті використання інформації, що міститься на Сайті і / або будь-якому веб-браузері, включаючи збитки, що виникли в результаті передачі конфіденційної інформації через Інтернет.

Eavex Capital означає Приватне акціонерне товариство “Івекс Капітал” (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІВЕКС КАПІТАЛ”).

Ліцензії

Компанія EAVEX CAPITAL діє на підставі наступних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:

1. Діяльність з торгівлі цінними паперами - брокерська діяльність:

серія АЕ № 286647 дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

2. Діяльність з торгівлі цінними паперами - дилерська діяльність:

серія АЕ № 286648,
дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

3. Діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг:

серія АЕ № 286649,
дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

4. Діяльність з торгівлі цінними паперами - діяльність з управління цінними паперами:

номер і дата прийняття рішення №1603 від 06.10.2015, термін дії
необмежений

5. Депозитарна діяльність - депозитарна діяльність депозитарної установи:

серія АЕ № 286639, дата видачі – 08.10.2013, термін дії необмежений

6. Компанія також отримала генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

№40 від 05.09.2008 року.