Інформація для клієнтів депозитарної установи

ПрАТ “Івекс Капітал” надає повний перелік послуг депозитарної установи: відкриття рахунків у цінних паперах, облік цінних паперів, забезпечення операцій купівлі та продажу цінних паперів на ринку України.

Свою професійну діяльність депозитарна установа “Івекс Капітал” здійснює згідно з нормативними документами НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи.

У випадку запитань звертайтеся:

Світлана Черепанцева custody@eavex.com.ua   

30-09-2021    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ: 42206328) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів 07 жовтня 2021 року
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/30092021_khаrkivenerhozbut_20210930153638.pdf

29-09-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код ЄДРПОУ 00194122) про проведення 03 листопада 2021 року позачергових загальних зборів.
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/АТ_ЗАлК_-_Повідомлення_дистанц_ПЗЗА_20210929164841.pdf

23-09-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (код за ЄДРПОУ:03361075) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів 04 жовтня 2021 року 
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/23092021_donetskoblhаz_20210923155707.pdf

23-09-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код за ЄДРПОУ: 05762269), нове найменування – Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» про зміни до проекту порядку денного загальних зборів, щовідбудуться 05 жовтня 2021 року 
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_зміни_ПЗЗА_05.10.2021_сайт_20210923163730.pdf

 
21-09-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (код за ЄДРПОУ: 03361075) про зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що відбудуться 04 жовтня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Додаток_2._Повідомлення_про_зміни_20210921174321.pdf

21-09-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ:00131954) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 21 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/20092021_khаrkivoblenerho_20210921114526.pdf

17-09-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що відбудуться 28 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_в_кабінет_зборів_зі_змінами_28.09.2021_20210917154937.pdf

02-09-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про проведення загальних зборів 05 жовтня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_ПЗЗА_05.10.2021_публікація_20210902165531.pdf

02-09-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (код за ЄДРПОУ:03361075) про проведення загальних зборів 04 жовтня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_дистанційних_ЗЗА_ПАТ_Донецькоблгаз_20210902124745.pdf

02-09-2021    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (кодза ЄДРПОУ: 42206328) про проведення загальних зборів 07 жовтня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_позачергові_ЗЗА_07.10.2021_20210902170700.pdf

30-08-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення загальних зборів 20 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/PovZbor09_2021_20210830153047.pdf

28-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»  (код за ЄДРПОУ: 05762269) про проведення загальних зборів 28 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ПОВІДОМЛЕННЯ_ПРО_ПЗЗА_ТУРБОАТОМ_3__28.09.2021_публікація_20210828122031.pdf

27.08.2021    Повідомлення про направлення акціонерам ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШАХТОУПРАВЛІННЯ “ПОКРОВСЬКЕ” (КОД ЄДРПОУ 13498562) копії публічної безвідкличної вимоги

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/squeeze/2021/Публічна%20безвідклична%20вимога%20ШУ%20ПОКРОВСЬКЕ.pdf

26-08-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код заЄДРПОУ: 22927045) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 16 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/tsentrenerho_20210826151058.pdf

20-08-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ:13857564) про зміни до проекту порядку денного загальних зборів 15 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_зміни_порядку_денного_позачергових_загальних_зборів_

акціонерів_15.09.2021_20210820122652.pdf

20-08-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ:00131954) про проведення загальних зборів 21 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_21.09.2021_позачергових_загальних_зборів_

акцціонерів_20210820110112.pdf

18-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 05 жовтня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/18_08_21_turboatom_povidomlennia_

05_10_21_20210818151158.pdf

18-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 28 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/18_08_21_turboatom_povidomlennia_

28_09_21_20210818151117.pdf

18-08-2021    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (кодза ЄДРПОУ: 42206328) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду
за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 03 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/kharkivenerhozbut_18082021_20210818144811.pdf

18-08-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ:00131954) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 03 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/kharkivoblenerho_18082021_20210818143827.pdf

16-08-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (кодза ЄДРПОУ: 22927045) про проведення загальних зборів 16 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомл_ЦЕ_(002)_20210816123549.pdf

13-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про зміни до проекту порядку денного позачергових загальнихзборів 27 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_ПЗЗА_27.08.2021_зміни_публікація_20210813153838.pdf

11-08-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ:13857564) про проведення загальних зборів 15 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_15_вересня__2021_року_

загальних_зборів_акціонерів._20210811155919.pdf

09-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 27 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/turboаtom_06082021_17922_20210806154711.pdf

06-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код заЄДРПОУ: 05762269) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 20 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/turboаtom_06082021_20210806145504.pdf

06-08-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ» (код за ЄДРПОУ:05762269) про зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що відбудуться 20 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення__публікація_зміни_20210806151750.pdf

04-08-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” (код за ЄДРПОУ: 00131713) про проведення загальних зборів 20 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_пЗЗА_АТ_Дтек_Одеські_Електромережі_20210804170657.pdf

04-08-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ: 23697280) про проведеннязагальних зборів 25 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Текст_повідомлення+проект_рішення_20210804093829.pdf

03-08-2021    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (кодза ЄДРПОУ: 42206328) про проведення загальних зборів 03 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_ЗЗА_Харківенергозбут_20210803150254.pdf

03-08-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ:00131954) про проведення загальних зборів 03 вересня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_ЗЗА_Харківобленерго_20210803150416.pdf

27-07-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення загальних зборів 16серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/PovPozZb_20210727125220.pdf

26-07-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»  (код за ЄДРПОУ: 05762269) про проведення загальних зборів 27 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ПОВІДОМЛЕННЯ_ПРО_ПЗЗА_ТУРБОАТОМ_2_публікація_20210726113258.pdf

19-07-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»  (код за ЄДРПОУ: 05762269) про проведення загальних зборів 20 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ПОВІДОМЛЕННЯ_ПРО_ПЗЗА_ТУРБОАТОМ_публікація_20210719144341.pdf

05-07-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00191035) про проведення загальних зборів 10 серпня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ЯКХЗ_Повідомлення_про_ПЗЗАТ_10_08_2021_20210705153759.pdf

11-06-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про виплату дивідендів.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/pov_divid2020_20210611120738.pdf

19-05-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  (код за ЄДРПОУ: 00191000) про проведення загальних зборів 04 червня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_позачергових_ЗЗА_дистанційно_04.06.2021_20210519171711.pdf

17-05-2021    Повідомлення про виплату дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  (код за ЄДРПОУ: 00191000)

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_виплату_дивідендів_20210517141609.pdf

30-04-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ: 00131400) про проведення загальних зборів 31 травня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_АТ_ДТЕК_КРИМЕНЕРГО_20210430150846.pdf

27-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код за ЄДРПОУ: 00165712) пропроведення загальних зборів 28 травня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_28_травня_2021_року__річних_

загальних_зборів_Товариства_разом_з_проектами_рішень_20210427143051.pdf

27-04-2021    Повідомлення акціонерам Приватного Акціонерного товариства «ДТЕК ШАХТАКОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (код за ЄДРПОУ: 05508186) про проведення загальнихзборів 28 травня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ДТЕК_ШАХТА_КОМСОМОЛЕЦЬ_ДОНБАСУ_Повідомлення_про_проведення__річних_ЗЗА_28-05-2021_20210427172407.pdf

16-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «ТУРБОАТОМ»  (код за ЄДРПОУ: 05762269) про зміни у порядку денному річних загальних зборів, що відбудуться 29 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційн_проведення_29.04.2021_річних_Загальних_зборів

__з_внесенням_пропозицій_20210416161832.pdf

15-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства “ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ” (код за ЄДРПОУ: 00131713) про проведення загальних зборів 24 травня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_АТ_ДТЕК_Одеські_електромережі_про_скликання_рЗЗ_20210415174554.pdf

14-04-2021   Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго»(код за ЄДРПОУ: 00130926) про зміни у порядку денному річних загальних зборів, щовідбудуться 27 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_на_ЗЗ_27.04.21_зі_змінами_від_акціонерів_20210414104001.pdf

13-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ:00131954) про зміни у порядку денному річних загальних зборів, що відбудуться 28 квітня2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_28_квітня_2021_року_річних_загальних_зборів_АТ__Харківобленерго_20210413134827.pdf

12-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства “ДНІПРОВАЖМАШ” (код заЄДРПОУ: 00168076) про проведення загальних зборів 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_зміни_порядку_денного_ЗЗА_ДТМ_230421_20210412115934.pdf

09-04-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про зміни у порядку денному річних загальних зборів, що відбудуться 26 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/UvYzmPD_20210409165102.pdf

09-04-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 05393056) про зміни упорядку денному річних загальних зборів, що відбудуться 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_акціонерам_про_внесення_змін_до_порядку_денного_річних_загальних_зборів_акціонерів_ПрАТ_ДМЗ_20210409124956.pdf

09-04-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (код за ЄДРПОУ: 09804119) про зміни у порядку денному річних загальних зборів, що відбудуться 26 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/порядок_денний_26042021_20210409165026.pdf

08-04-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ: 23697280) про зміни у порядку денному річних загальних зборів, що відбудуться 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_зміни_порядку_денного_проекти_рішень_20210408121133.pdf

06-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ» (код за ЄДРПОУ: 05410263) про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ПОВІДОМЛЕННЯ_про_зміни_до_порядку_денного_річних_ЗЗА_20210406152544.pdf

06-04-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ДНІПРОГАЗ» (код за ЄДРПОУ: 20262860) про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 21 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_зміни_до_порядку_денного_річних_Загальних_зборів_акціонерів_20210406160403.pdf

05-04-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ: 00191000) про проведення загальних зборів 21 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_скликання_позачергових_Загальних_зборів_акціонерів_АТ_ПІВДГЗК_21_04_2021_20210405161136.pdf

30-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770) про виправлення технічної помилки (описки) в повідомленні про проведення загальних зборів 27 квітня 2021 року
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/2021_04_27_ПрАТ_МЗВКК_ДЗЗА_виправлення_20210330171116.pdf

30-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»  (код за ЄДРПОУ: 00194122) про проведення загальних зборів 29 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/АТ_ЗАлК_-_Повідомлення_дистанц_річні_ЗЗА_20210330111452.pdf

30-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»  (код за ЄДРПОУ: 23399393) про проведення загальних зборів 30 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ЗЗА_повідомлення_на_сайт_20210330125132.pdf

30-03-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства  «Центренерго»  (код за ЄДРПОУ: 22927045) про проведення загальних зборів 30 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційн_проведення_30.04.2021_річнихЗагальних_зборів__проект_20210330111620.pdf

30-03-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»  (код за ЄДРПОУ: 05762269) про проведення загальних зборів 29 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційн_проведення_29.04.2021_річнихЗагальних_зборів_20210330111523.pdf

29-03-2021    Повідомлення про виплату дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ:00191000)

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_виплату_дивідендів_20210329160905.pdf

29-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 05750295) про проведення загальних зборів 30 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/210329_повідомлення_про_загальні_збори_акціонерів_20210329161046.pdf

29-03-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (код заЄДРПОУ: 00481198) про проведення загальних зборів 30 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ПОВІДОМЛЕННЯ_ПРО_ПОВЕДЕННЯ_ЗАГАЛЬНИХ_ЗБОРІВ_АКЦІОНЕРІВ_30.04.2021р_20210329152552.pdf

29-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС» (код за ЄДРПОУ: 05808592) про проведення загальних зборів 27 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/6_-_БМ_повідомлення_2021_20210329120802.pdf

26-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ» (код за ЄДРПОУ: 05761614) про проведення загальних зборів 27 квітня 2021року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/

povidomlennia_Stirol_ZZA_20210427_20210326163402.pdf

26-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (код за ЄДРПОУ: 00951770) про проведення загальних зборів 27 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/2021_04_27_ПрАТ_МЗВКК_ДЗЗА_20210326120810.pdf

26-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» (код за ЄДРПОУ: 05607824) про проведення загальних зборів 27 квітня2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_20210326120535.pdf

26-03-2021    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ: 42206328) про проведення загальних зборів 28 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_річні_ЗЗА_2021_20210326123046.pdf

26-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ:00131954) про проведення загальних зборів 28 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_річних_загальних_зборів_акціонерів_20210326150027.pdf

25-03-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (код за ЄДРПОУ: 09804119) про проведення загальних зборів 26 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_акціонерів_26.04.2021_20210325180251.pdf

24-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 00191035) про проведення загальних зборів 27 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_РЗЗАТ_ЯКХЗ_2021_20210324170051.pdf

24-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 00191164) про проведення загальних зборів 27 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_акціонерів_ПРАТ_ДМЗ_20210324173257.pdf

24-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ” (код за ЄДРПОУ: 00222226) про проведення загальних зборів 26 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ZAK_01_Повiдомлення_про_проведення_26_04_2021_дистанцiйних_загальних_зборiв_20210324153833.pdf

24-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»ІМ. А. М. КУЗЬМІНА» (код за ЄДРПОУ: 00186536) про проведення загальних зборів 27квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_20210324153703.pdf

24-03-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ: 00191000) про проведення загальних зборів 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повід._про_провед._позачерг._ЗЗА_АТ_ПІВДГЗК_дистанційно_23_04_2021_20210324110244.pdf

23-03-2021    Повідомлення Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (код за ЄДРПОУ 05395598) про проведення загальних зборів 6 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Зміни_до_порядку_Денного_20210323133624.pdf

23-03-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення загальних зборів 26 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/2021_04_26PovZbNDU_20210323142746.pdf

23-03-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (код за ЄДРПОУ: 00130926) про проведення загальних зборів 27 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_на_ЗЗ_27.04.21_20210323121936.pdf

23-03-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ: 00039002) про проведення загальних зборів 29 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_20210323121905.pdf

22-03-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ:13857564) про проведення загальних зборів 26 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_26_квітня_2021_року_річних_загальних_зборів_акціонерів_Банку_20210322172507.pdf

22-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ: 14305909) про проведення загальних зборів 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_акціонерам_20210322094333.pdf

22-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства “ДНІПРОВАЖМАШ” (код за ЄДРПОУ: 00168076) про проведення загальних зборів 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_ЗЗА_ДТМ_230421_20210322100731.pdf

19-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ДНІПРОГАЗ»” (код за ЄДРПОУ:20262860) про проведення загальних зборів 21 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Додаток_2_до_протоколу_НР_2021_(АТ_Дніпрогаз)_20210319133958.pdf

18-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «ХАРКІВСЬКИЙМАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код за ЄДРПОУ: 00165712) про проведення загальних зборів 08 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_08.04.2021_р._позачергових_загальних_зборів_АТ_СВІТЛО_ШАХТАРЯ_20210318141008.pdf

17-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 00231610) про проведення загальних зборів 29 квітня 2021 року
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_КрКЗ_на_17.03.2021_з_дод_20210317180317.pdf

17-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 05393056) про проведення загальних зборів 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_акціонерам_про_проведення_річних_зборів_акціонерів_ПрАТ_ДМЗ_20210317153442.pdf

17-03-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ» (код за ЄДРПОУ: 05410263) про проведення загальних зборів 23квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ПОВІДОМЛЕННЯ_20210317135440.pdf

17-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» (код за ЄДРПОУ: 00213428) про проведення загальних зборів 20 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/ZTR_PrJSC_SBM_shareholder_notice_20210317135412.pdf

16-03-2021   Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  (код за ЄДРПОУ: 23697280) про проведення загальних зборів 23 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Текст_повідомлення_Проекти_рішень_20210316104142.pdf

15-03-2021    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУХА БАЛКА” (код за ЄДРПОУ: 00191329) про проведення загальних зборів 22 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_проведення_22.04.2021_річних_загальних_зборів_акціонерів_ПрАТ__СУХА_БАЛКА_20210315122304.pdf

12-03-2021    Повідомлення акціонерам Приватне акціонерне товариство “Дружківський завод металевих виробів” (код за ЄДРПОУ: 00191052) про проведення загальних зборів 15 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_20210312164545.pdf

05.03.2021  Повідомлення про направлення акціонерам АТ “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО” (КОД ЄДРПОУ 22048622) копії публічної безвідкличної вимоги

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Вимога_Довідка_20210305142214.pdf

02-03-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код заЄДРПОУ: 22927045) про призначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду зареєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальнихзборів 03 березня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2021/tsentrenerho_02032021_20210302174230.pdf

02-03-2021 Повідомлення про направлення акціонерам АТ “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО” (КОД ЄДРПОУ 22048622) копії публічної безвідкличної вимоги

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/squeeze/2021/Публічна%20безвідклична%20вимога_ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО.pdf

01-03-2021   Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»  (код за ЄДРПОУ: 05395598) про проведення загальних зборів 06 квітня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Текст__повідомлення_20210301170600.pdf

24-02-2021   Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ: 13857564) про проведення загальних зборів 31 березня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_31_березня_2021_року_позачергових_загальних_зборів_акціонерів_20210224161753.pdf

16-02-2021   Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  (код за ЄДРПОУ: 00191000) про проведення загальних зборів 05 березня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повід._про_провед._позачерг._ЗЗА_АТ_ПІВДГЗК_дистанційно_05.03.2021_20210216173958.pdf

15-02-2021   Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України: Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код за ЄДРПОУ: 22927045) пропроведення загальних зборів 03 березня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_позачергові_ЗЗА_ПАТ_Центренерго_20210215152601.pdf

11-02-2021    Повідомлення акціонерам Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (код за ЄДРПОУ: 00130926) про проведення загальних зборів 03 березня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_на_ПЗЗА_03.03.2021_20210211154342.pdf

05-02-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (код за ЄДРПОУ: 23399393) про проведення загальних зборів 22 лютого 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/сайт-_Повідомлення_позачергові_ЗЗА_АТ_Миколаївобленерго_20210205093959.pdf

03-02-2021   Повідомлення про направлення акціонерам АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (КОД ЄДРПОУ 05396638) копії публічної безвідкличної вимоги (оновлено 03.02.2021)
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/squeeze/2021/Публічна%20безвідклична%20вимога_Херсонобленерго.pdf

01-02-2021    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Харківобленерго» (код за ЄДРПОУ: 00131954) про проведення загальних зборів 18 лютого 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_18_лютого_2021_року_Загальних_зборів_АТ_Харківобленерго_20210201184926.pdf

01-02-2021    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут» (код за ЄДРПОУ: 42206328) про проведення загальних зборів 18 лютого 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_на_ПЗЗ_20210201185018.pdf

22-01-2021   Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 23518596) про зміни у порядку денному загальних зборів 08.02.2021

https://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/Повідомлення_про_зміни_ЗЗА_Борщагівський_ХФЗ_20210122171045.pdf

11-01-2021    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 23518596) про проведення загальних зборів 08.02.2021 р. дистанційно

Повідомлення_ЗЗА_Борщагівський_ХФЗ_20210106122329.pdf

04-01-2021    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  (код за ЄДРПОУ: 00191000) про проведення загальних зборів 05 лютого 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_проведення_позачергових_загальних_зборів_АТ_ПІВДГЗК_дистанційно_05.02.2021_20210104141530.pdf

 30-12-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»  (код за ЄДРПОУ: 05762269) про проведення загальних зборів 22 січня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_позачергові_ЗЗА_АТ_Турбоатом_20201230172958.pdf

17-12-2020    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ: 13857564) про проведення загальних зборів 28 січня 2021 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_дистанційне_проведення_28_січня_2021_року_річних_загальних_зборів_акціонерів_Банку_20201217174616.pdf

11-12-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  (код за ЄДРПОУ: 22048622) про проведення загальних зборів 28 грудня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Текст_повiдомлення_ЖОЕ_20201214122551.pdf

08-12-2020    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»  (код за ЄДРПОУ: 05808592)  про зміни у порядку денному загальних зборів.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/БМ_зміни_порядок_денний_2020_20201208173952.pdf

16-11-2020    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770) про проведення загальних зборів 22 грудня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/2020_12_22_ПрАТ_МЗВКК_ДЗЗА_виправлення_20201116162656.pdf

16-11-2020    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770) про проведення загальних зборів 22 грудня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/2020_12_22_ПрАТ_МЗВКК_ДЗЗА_20201116131654.pdf

16-11-2020     Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»  (код за ЄДРПОУ: 05808592) про проведення загальних зборів 21 грудня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_БМ_на_сайт_20201116124225.pdf

06-11-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код за ЄДРПОУ: 00165712) про проведення загальних зборів 07 грудня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_дистанційне_проведнення_річних_загальних_зборів_20201106142626.pdf

04-11-2020    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного  товариства “Слов’янські шпалери – КФТП” (код за ЄДРПОУ: 00278876) про проведення загальних зборів 11 грудня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/лист_акціонерам_2020-2_20201104103057.pdf

27-10-2020    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про проведення загальних зборів 28 листопада 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/UvedZbori_20201027105524.pdf

19-10-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»  (код за ЄДРПОУ: 09804119) про проведення загальних зборів 20 листопада 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_акціонерів_20.11.2020_20201019114652.pdf

19-10-2020    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства „Дружківський завод металевих виробів” (код за ЄДРПОУ 00191052) про проведення загальних зборів 19 листопада  2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_проведення_річних_загальних_зборів_20201019115742.pdf

15-10-2020    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства „Дружківський завод металевих виробів” (код за ЄДРПОУ 00191052) про скасування загальних зборів.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/ДРЗМВ_20201015161452.pdf

06-10-2020    Повідомлення акціонерам Приватного акціонерного товариства „Дружківський завод металевих виробів” (код за ЄДРПОУ 00191052) про проведення загальних зборів 05 листопада  2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_007269_20201006104624.pdf

17-09-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  (код за ЄДРПОУ: 23359034) про проведення загальних зборів 19 жовтня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_скликанняДТЕК_ДНІПРОВСЬКІ_ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ_20200917124956.pdf

16-09-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»  (код за ЄДРПОУ: 22048622) про проведення загальних зборів 06 жовтня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_проведення_позачергових_загальних_зборів_20200916101946.pdf

04-09-2020    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ: 14305909)  про зміни у порядку денному загальних зборів.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/повідомлення_20200904164012.pdf

01-09-2020 Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 05750295) про проведення загальних зборів 15 жовтня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/HTZ_Povid_Zbory_2020-10-15_20200901152331.pdf

11-08-2020    Повідомлення акціонерам Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код за ЄДРПОУ: 14305909) про проведення загальних зборів 11 вересня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/повідомлення_акціонерам_20200811115941.pdf

24-07-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ: 0013171) про проведення загальних зборів 28 серпня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_скликання_на_28.08.2020_річних_Загальних_зборів_акціонерів_АТ_ОДЕСАОБЛЕНЕРГО_20200724113325.pdf

24-07-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОВАЖМАШ” (код за ЄДРПОУ: 00168076) про дистанційне проведення загальних зборів 10 серпня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_ЗЗА_ДТМ_10082020_20200724113338.pdf

20-07-2020    Повідомлення акціонерам Приватного Акціонерного товариства «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ: 23243188) про проведення загальних зборів 21 серпня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_скликання_на_21.08.2020_річних_Загальних_зборів_акціонерів_ПрАТ_КИЇВОБЛЕНЕРГО_20200720120437.pdf

13-07-2020    Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ: 00131400) про проведення загальних зборів 14 серпня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Повідомлення_про_скликання_на_14.08.2020_річних_Загальних_зборів_акціонерів_АТ_ДТЕК_КРИМЕНЕРГО_20200713161555.pdf

26-06-2020    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВААКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ: 23697280) пропризначення Представників НКЦПФР для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів,проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів 07 липн 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/nkcontrol/2020/ab_ukrhаzbаnk_20200728090842.pdf

26-06-2020   Повідомлення акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» (код за ЄДРПОУ: 09804119) про проведення загальних зборів 05 серпня 2020 року
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/повідомлення_про_дистанційне_проведення_річних_загальних_зборів_20200626111321.pdf

23-06-2020    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  (код за ЄДРПОУ: 23697280) про зміни у порядку денному загальних зборів.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Текст_повідомлення_про_зміни_Проекти_рішень_20200623125958.pdf

15-06-2020    Повідомлення акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»  (код за ЄДРПОУ: 00222226) про проведення загальних зборів 16 липня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/ZAK_01_Повiдомлення_про_проведення_16_07_2020_дистанцiйних_загальних_зборiв_20200615101910.pdf

02-06-2020    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»  (код за ЄДРПОУ: 23697280) про проведення загальних зборів 07 липня 2020 року

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/Текст_повідомлення_проекти_рішень_20200602104414.pdf

17-04-2020    Повідомлення акціонерам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582) про скасування загальних зборів.

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/повідСкасувНДУ_20200417142808.pdf