Информация для клиентов

10.07.2017 року Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України 

07.03.2017 року НКЦПРФ прийняла рішення  N 148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» (далі – Порядок).

 Депозитарна установа ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» повідомляє депонентам (власникам рахунків в цінних паперах) про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.  

Для внесення змін до договорів просимо звернутися за телефоном:

(+380 44) 590-54-54

У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до цього рішення та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації):

у разі направлення акціонерним товариством повідомлення всім особам, які є акціонерами на певну дату, розміщення депозитарною установою на власній веб-сторінці або веб-сайті інформації про адресу веб-сторінки на веб-сайті Центрального депозитарію, на якій розміщено копію отриманого від акціонерного товариства повідомлення із зазначенням визначеної Порядком інформації про акціонерне товариство, що направляє повідомлення акціонерам, та виду повідомлення, є виконанням депозитарною установою норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" через депозитарну систему України;

у разі направлення акціонерним товариством повідомлення окремим акціонерам розміщення депозитарною установою на власному веб-сайті/веб-сторінці інформації про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням найменування акціонерного товариства, його коду за ЄДРПОУ, виду повідомлення та інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи (із зазначенням місцезнаходження, графіка роботи та контактного номера телефону депозитарної установи), є виконанням депозитарною установою норм Порядку щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" через депозитарну систему України.

 

 

10.08.2014. Информация для депонентов депозитарного учреждения ЧАО «Ивекс Капитал» 

Напоминаем клиентам, которым открыт счет в ценных бумагах до 05.08.2014 года, о необходимости заключения дополнительных договоров к договорам об обслуживании счета в ценных бумагах с целью приведения в соответствие с законодательством (решение НКЦБФР от 24.06.2014 года №807 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по установлению требований к договорам между участниками депозитарной системы Украины»). Просим обращаться к Светлане Черепанцевой, директору департамента депозитарного обслуживания ЧАО «Ивекс Капитал» - 

Тел. (+380 44) 590-54-54

Email: custody@eavex.com.ua